LifeChamps ska bidra till ökad livskvalitet för personer som överlevt cancer

Genom det europeiska forskningsprojektet LifeChamps får äldre personer som överlevt cancer använda ny it-teknik och ökat stöd på vägen efter sjukdomen för att bibehålla och öka sin livskvalitet. I ett pågående delprojekt i Stockholm testar deltagare de första prototyperna av smarta klockor och t-shirts, hemsensorer och mobiler. Forskningsledare Panos Papachristou på APC är hoppfull. "Vi hoppas att satsningen leder till ökat välbefinnande bland canceröverlevare och även blir en viktig kunskapskälla till hur man kan arbeta mer proaktivt i vården."

Där cancer förr betraktades som en dödlig sjukdom är överlevnaden idag större, mycket tack vare bättre diagnostik och effektivare behandling. För många är det möjligt att leva ett bra liv efter sjukdomen. För andra är det svårare att hitta tillbaka till vardagslivet.
– Forskningen har hittills mest fokuserat på hur man upptäcker och behandlar cancer, men livet är fullt av dagar som ska levas också efter cancern. Många efterfrågar ett annat stöd än det som finns i dag. Ett stöd som utgår från dem som individer och som inkluderar närstående och som varar hela livet. Det vill vi bidra med.

Det säger Panos Papachristou, specialist i allmänmedicin och forskare på APC. Tillsammans med Emmanouil Kokoroskos och Marina Taloyan på APC leder han ett av delprojekten i det europeiska forskningsprojektet LifeChamps.
– Vi vill bättre försöka förstå behov, förutsättningar och vilka åtgärder som ska prioriteras för att öka hälsorelaterad livskvalitet då cancerbehandlingen är över och ta fram smarta effektiva hälsovårdstjänster för både patienter och vårdgivare, säger Panos Papachristou.

Emmanouil Kokoroskos och Panos Papachristou leder den svenska pilotstudien inom det stora europeiska forskningsprojektet LifeChamps.

Proaktiv istället för reaktiv

Förutom Sverige ingår forskare, teknikutvecklare och andra experter från nio andra europeiska länder som Grekland, Spanien, Holland, Portugal och Storbritannien i LifeChamps. I samverkan mellan sjukvård, universitet och industri samlas, bearbetas och utbytes kunskap och data utifrån många olika perspektiv med hjälp av superdatorer, artificiell intelligens (AI), visualisering och biobanker. Information i realtid ska bidra till att utveckla en helt ny typ av tjänster som kommer att ge möjligheter att förutse händelser och förlopp och förhindra ohälsa och därmed skapa möjligheter för en bibehållen och ökad livskvalitet.

Enligt Emmanouil Kokoroskos kan det ge stora möjligheter jämfört med att enbart förlita sig på historiska data.
– Vi vill vara proaktiva i stället för reaktiva. Det handlar i första hand om en möjlighet att kunna identifiera och förstå avvikelser som ökad sårbarhet och specifika symtom. Men verkligheten rör sig ständigt och därför måste modellerna också uppdateras kontinuerligt vilket kommer bli en stor utmaning, säger han.

Teknik vävs in i vardagsmiljön

Ett av LifeChamps delprojekt pågår i Stockholm där data ska samlas in via mobilapp, smart t-shirt, smart klocka, smart våg och rörelsesensorer. Prototyper testas just nu. Därefter startar ett pilotprojekt med ett 30-tal deltagare i åldern 65 år och uppåt som överlevt cancer. Rekrytering av deltagare görs bland annat på Hässelby vårdcentral, S:t Erik vårdcentral och Täby Husläkarmottagning samt via annonsering.
– Intresset är stort att delta vilket är jättespännande. Genom att personer som överlevt cancer aktivt ska kunna bidra till sitt välbefinnande och få stöd hoppas vi att en viss del av maktlösheten, som cancer ofta innebär, ska försvinna, säger Panos. 

Den bärande idén är att med hjälp av ny teknik skapa ökad social kontakt, trygghet, praktiskt stöd och välbefinnande i det dagliga livet.
– Tekniken kan användas utan specifik utbildning eller lång inlärning och man väljer själv hur mycket man använder tekniken, det är en av studiens frågeställningar förklarar Panos.

I pilotprojektet får deltagarna rapportera symtom, skatta sin hälsa, egenvårdsråd och stöd med hjälp av ny digital teknik. De kommer själva kunna följa trender och sitt mående i en app, få automatiska påminnelser och tillgång till ett utbildningsmaterial. En forskningsassistent hjälper till med tekniken och ringer upp studiedeltagare.
– Efter tre månader ska deltagarna återkoppla sina upplevelser och om det uppkommit eventuella utmaningar eller hinder längs vägen, säger Panos Papachristou.

Stödja vården

LifeChamps syftar också till att stödja vårdpersonal i att förutse behov och kunna ge rätt stöd i rätt tid för att förhindra ett negativt hälsoförlopp. En grupp läkare kommer involveras som bollplank och studera insamlat resultat samt vilka data som behövs för att kunna ta bättre beslut som vårdgivare.
– Vårdgivarna kommer få testa att använda en visuell och lättfattlig display som visar trender och sammanfogar information så blir det enklare att få överblick och faktiskt förstå och tolka data som matats in. Systemet ska också kunna signalera om det är något man behöver vara uppmärksam på, berättar Emmanouil Kokoroskos.

Om studierna kan visa på att patienterna får ett ökat stöd och bättre livskvalitet, och att vården får en ny källa till proaktivt arbete hoppas Panos och Emmanouil att delar av LifeChamps kan bli en integrerad del av cancervården i Region Stockholm.
– Det är målet. Och även om fokus just nu är personer som överlevt cancer kan de modeller som tas fram i vårt projekt kanske även kunna appliceras på andra sjukdomar och tillstånd i framtiden, avslutar Panos Papachristou.