Jeanette Westman välkomnas som ny verksamhetschef för APC

Jeanette Westman tillträder som verksamhetschef för APC den 1 september. Hon är distriktssköterska och professor och kommer närmast från en chefsbefattning som prefekt på Marie Cederschiöld högskola.

Jeanette Westman disputerade 2006 på sektionen för allmänmedicin, Karolinska Institutet, och har därefter varit kopplad som forskare till Akademiskt primärvårdscentrum. Hon har bred erfarenhet av utbildning och forskning från både Karolinska Institutet och andra lärosäten, men även av nära vård, kunskapsstyrning och kvalitetsregister inom regionen och på nationell nivå.

 

Jeanette Westman tillträder rollen som verksamhetschef från och med 1 september. Håkan Uvhagen fortsätter vara tf. verksamhetschef fram till tillträdet.

 

 

Publicerad 2023-05-11