Invandrarkvinnor löper ökad risk för diabetes under graviditeten

En färsk studie visar att gravida kvinnor med invandrarbakgrund löper högre risk att utveckla diabetes under graviditeten än svenskfödda kvinnor. Risken är särskilt hög för kvinnor från Östeuropa, Afrika och Asien.

Resultaten kommer från en forskningsstudie som använt sig av nationella registerdata för att undersöka förekomsten av olika typer av diabetes under graviditeten. Totalt har över två miljoner graviditeter mellan åren 1998 och 2018 inkluderats. Forskarna fann att förekomsten av diabetes var betydligt högre hos första generationens invandrare än hos svenskfödda kvinnor. Särskilt hög var risken för gravitetsdiabetes hos kvinnor från Afrika och Asien, där risken var fördubblad jämfört med svenskfödda kvinnor.

Även för andra generationens invandrarkvinnor med föräldrar från Östeuropa, Afrika och Asien var risken för diabetes under graviditeten högre än hos svenskfödda kvinnor, även om den inte var lika hög som för första generationens invandrare.

Axel Carlsson, docent och forskare vid APC.

Forskarna uppmanar primärvården att vara mer medveten om denna risk och vidta förebyggande åtgärder. Det är särskilt viktigt att rikta åtgärder till första generationens invandrarkvinnor.
– Graviditetsdiabetes kan vara en varningssignal för att utveckla typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom senare i livet. Det kan därför vara en bra möjlighet att ändra sin livsstil i detta skede, menar Axel Carlsson, som är docent vid APC och en av forskarna bakom studien.

 

Publicerad 2023-09-04