Insatser för barn och ungas psykiska hälsa hos husläkarmottagningar

Den 1 december startade husläkarmottagningarnas nya uppdrag utökade insatser för barn och unga. För att stödja husläkarmottagningarna erbjuder Region Stockholm kurser via projektet STEP-UP, och nu lanseras tre nya kurser om barn. Kurserna handlar om: de utökade insatserna för barn och unga, läkaren i teamet och suicidriskbedömning.

Uppdraget psykisk ohälsa för barn och unga omfattar bland annat stödsamtal, krisstöd och psykopedagogiskt stöd för barn, unga och deras närstående. Det innefattar även psykiatrisk bedömning och psykologisk behandling av barn och unga, 6-17 år. Alla husläkarmottagningar ska kunna göra en första bedömning för barn i alla åldrar.
– För att stödja husläkarmottagningarna i arbetet kan såväl chefer som medarbetare behöva utbildning för att känna sig trygga i det nya uppdraget. Det har funnits en efterfrågan gällande barnkurser, nu släpper vi de första kurserna och fler kurser kommer under 2022. De kurser vi tagit fram hittills har tagits emot väl och vi hoppas att de kommer stödja verksamheten, säger Lisbet Kollin som är projektledare för STEP-UP.

Det finns kurser som är gemensamma för alla yrkeskategorier och kurser som är mer inriktade mot en profession.

Läs mer om kurserna:

  • Barn och unga, utökade insatser vänder sig till dig som arbetar på en husläkarmottagning som utför de utökade insatserna för barn och unga med mild till måttlig psykisk ohälsa, 6-17 år

Barn och unga utökade insatser

  • Barn och ungdomar, bedömning av suicidrisk ger dig förutsättningar att kunna bedöma aktuell suicidrisk

Suicidriskbedömning – barn och unga

  • Barn och unga, läkarens roll vänder sig i första hand till de läkare som inom ramen för det utökade uppdraget träffar barn och unga med psykisk ohälsa.

Läkarens roll i teamet – utökade insatser för barn och unga