Hjälp oss skapa en säkrare vård för alla!

Är du redo att vara en del av ett spännande forskningsprojekt som fokuserar på att minimera vårdskador och förbättra patienternas säkerhet? Vi arbetar med säker kommunikation av typen "safety-netting" för att bidra till att ingen patient lider av felaktig diagnos eller försenad behandling. Just nu söker vi dig som vill hjälpa till med implementering och datainsamling.

Projektet kommer att genomföras på Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och flera vårdcentraler i Region Stockholm. Med hjälp av enkätverktyget REDCap och genom att studera journaler och administrativa system kommer data samlas in.

Vi söker dig som är intresserad av forskning, är doktorand eller erfaren forskare, som antingen vill hjälpa till med det administrativa eller med själva datainsamlingen och analysen eller med en kombination av båda områdena.  

Oavsett om du är aktiv inom sjukvården eller inte, finns möjlighet att arbeta 10-40% under hösten 2023. En förlängning av anställningen kan även vara aktuell efter det.

Intresserad?

Om du vill göra en insats i projektet och bidra med din kunskap eller har några frågor är du välkommen att kontakta rita.fernholm@regionstockholm.se.