Hjälp dina patienter sova bättre med sömnrestriktion

Nu erbjuds du som arbetar i primärvården en kostnadsfri utbildning i hur du kan hjälpa fler patienter med sömnproblem. På en och en halv dag får du allt som behövs för att leda och starta gruppbehandling med sömnrestriktion.

Allt fler patienter söker hjälp för sömnproblem i primärvården, men få får en effektiv behandling. Sömnläkemedel kan hjälpa för stunden, men det finns inget som stödjer att långvarig användning hjälper mot sömnproblem på sikt.

I en ny utbildning har du som arbetar kliniskt i primärvården möjlighet att lära dig mer om en gruppbehandling med tekniken sömnrestriktion som visat sig lämplig för patienter med sömnproblem att få en mer varaktig och bättre sömn utan biverkningar. Sömnrestriktion går ut på att stärka kroppens egna sömnreglerande processer genom att hitta sin lägstanivå och sedan plussa på med lite tid i taget tills man hittat sin naturliga sovtid.

Utbildningen består av inspelat material, digitala föreläsningar via teams om sömnfysiologi, sömnstörningar och sömnrestriktion, gruppbehandling och behandlingsprogram/manual.

Efter kursens avslut ska du som deltar kunna:

  • Känna igen de vanligaste sömnstörningarna.
  • Kartlägga, diagnostisera och behandla insomni.
  • Genomföra en kort gruppbehandling med sömnrestriktion med hjälp av en behandlingsmanual. Upplägget bygger på en evidensbaserad modell utvecklad av med. dr Christina Sandlund som gett goda resultat.

Kontakt