Grattis docent Nouha Stattin Saleh

Nouha Stattin Saleh som är koordinator för kunskapsteam endokrina sjukdomar vid Akademiskt primärvårdscentrum har blivit utnämnd till docent av Karolinska Institutets docenturutskott.

Hur känns det?
Tack det känns mycket bra, och är lite stolt över mig själv!

Vad innebär utnämningen för dig?
Den är ett erkännande och bekräftelse på mitt arbete och att forskningen håller hög kvalitet. Förhoppningsvis innebär docenturen att jag kan bidra med mer kunskap och praktisk nytta för till personer med kroniska sjukdomar som diabetes, men även för personalen i primärvården.

På vilket sätt bidrar eller har din forskning bidragit till praktisk nytta?
Diabetes handlar inte bara om blodglukos och Hb1A1c, blodtyckt, blodfett osv. Det är lika viktigt att ge stöd till den person med kronisk sjukdom att hantera sjukdomen i sitt dagliga liv och samtidig behålla livskvalitet. Det är inte alltid lätt, därför behövs kontinuerligt stöd från olika håll, vården, familjen, anhörig och vänner mm. Projektet ”Family Tool box” lyfter betydelses av familjens och närståendens stöd till personer med diabetes och egenvård. Genom att översätta och anpassa materialet kan det användas för att identifiera barriärer i kommunikationer mellan personer med diabetes och deras familjer och hur det påverkar personens egenvård.

Min avhandling ”Arabic Speaking immigrants with diabetes, how they understnad and manage their disease” visade att oavsett kultur och språkskillnader är personens berättelse med uttryckta behov av vad som är viktigt nyckeln till vilket stöd de behöver när de söker vård. Det är personcentrerad vård.

Den insikten förmedlar jag ofta i mina föreläsningar som underlag i diskussioner och reflektion i mötet med patienter från andra länder och kulturer. Det har också lett till att jag kulturanpassat utbildningsmaterial på arabiska som kan användas på grupputbildning för personer med diabetes.

Att dela med sig av sina forskarerfarenheter till studenterna är något som Nouha tycker är extra roligt.
– Jag har blivit en bättre lärare genom forskningen. Man lär sig så mycket nytt och testar metoder och ger tips på vad som funkar bra eller dåligt. Det motiverar studenterna att jag kan visa vart kunskapen bär, och att den kan komma till användning.

Hur började din forskarbana
Den började några år efter att jag börjat arbeta som diabetessjuksköterska i Beirut 1981. Jag kände att det fanns frågor som behövde svar, exempelvis hur vi kunde underlätta för personer med diabetes att på egen hand bli bättre på att kunna hantera sin sjukdom. Mina år av kliniska erfarenheter gjorde att jag kunde ställa relevanta forskningsfrågor, så när jag började forska föll det sig naturligt att fokusera på egenvård för immigranter som har arabiska som modersmål och hur de uppfattade och hanterade sin diabetes.

Att det blev diabetes från första början är en slump, men för varje gång jag träffade en person med diabetes ökade mitt intresse för varje möte var unikt. Det händer också mycket inom ämnesområdet hela tiden.

Vad forskar du om just nu? 
Prediabets och co-design som handlar om att personer med prediabetes tillsammans med vårdgivare diskuterar olika åtgärder som funkar för dem i första hand för att öka möjligheten till delaktighet i beslut om vård samt fortsättning med projektet Family Toolbox.

Dina bästa tips till personal i primärvården som är sugna att börja forska?
Hitta frågeställningar i ditt dagliga arbete med patienterna som du skulle vilja studera och få svar på. Tveka inte om du är har en frågeställning som du vill fördjupa dig i. Diskutera med kolleger, titta vad finns inom forskningsfältet och ta kontakt med någon du känner som forskar.

Hur ska du fira?
Jag har firat med bubbel tillsammans med kollegor, och middag och tårta med mina söner.

 

 

Publicerad 2023-03-27