Grattis docent Christina Olsson!

Christina Olsson som är enhetschef vid Akademiskt primärvårdscentrum och samordnare vid AVC Danderyd har blivit utnämnd till docent av Karolinska Institutets docenturutskott.

Grattis till din docentur!
Tack! Det känns bra. Det är en "milstolpe" som har uppnåtts.

Christina Olson som blivit utnämnd till docent i fysioterapi.

Vad innebär utnämningen?
Jag är docent i fysioterapi på Karolinska Institutet. Att vara docent innebär att "väga lite tyngre" i akademiska sammanhang. Det är möjligt att det kan underlätta i konkurrensen vid ansökningar om och tilldelning av forskningsmedel. Det är viktigt att det finns docentkompetens på en universitetssjukvårdsenhet som ju APC i samverkan med AVC är.

På vilket sätt bidrar eller har din forskning bidragit till praktisk nytta? 
Den pedagogiska forskningen har syftat till att testa och utvärdera bland annat interprofessionella hembesök genomförda av studenter som metod för interprofessionellt lärande. Min forskning om graviditetsrelaterad rygg/bäckensmärta har visat att smärtan i hög grad påverkar kvinnornas hälsorelaterade livskvalitet och har ökat förståelsen för vilka kvinnor som löper risk att drabbas av långvariga besvär.

Hur började din forskarbana? 
Det började med att jag i samband med en magisterutbildning samlade in data från patienter i primärvården och skrev ett projektarbete som sedan publicerades i en vetenskaplig tidskrift. Jag hade handledare som trodde på mig och uppmuntrade och pushade mig att gå vidare med en forskarutbildning.

Vad forskar du om just nu? 
Jag är involverad i flera olika primärvårdsrelaterade projekt. I ett projekt tillsammans med en forskargrupp i Uppsala undersöker vi hur man på bästa sätt kan identifiera personer som har generell överrörlighet. De har ofta mycket smärtproblem och slussas runt i vården. Det är viktigt att hitta denna patientgrupp snabbt och sätta in rätt åtgärder.

Dina bästa tips till personal i primärvården som är sugna att börja forska? 
Jag tror att det bästa sättet är att söka som doktorand i redan färdiga projekt som har finansiering. 

Hur har du firat?
Jag har blivit firad med blommor och bubbel både på jobbet och i forskargruppen.