Främja äldres sociala kontakter och livskvalitet. Delta i Senior Connect

Upplevd ensamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet bland äldre. I projektet ”Senior Connect” erbjuds vårdcentraler i Region Stockholm att pröva ett nytt arbetssätt där äldre med risk för upplevd ensamhet fångas upp och stöttas på vårdcentral och sen erbjuds möjlighet att delta i kommunens och civilsamhällets aktiviteter.

 

Pandemirestriktionerna har haft betydande inverkan på den äldre befolkningens sociala liv. FN varnar för hälsokonsekvenser av oro, ångest, ensamhet och suicidala tankar på kort och lång sikt. Man vet idag att upplevd ensamhet kan orsaka bland annat hjärt- och kärlsjukdom, demens och depression samt påtagligt försämra livskvaliteten hos äldre personer.

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utökas nu ett prövat arbetssätt i regionen, där äldre personer erbjuds stöd att bli mer socialt aktiva och utveckla sociala nätverk. Vårdcentraler i Region Stockholm kan anmäla intresse att delta i projektet som startar under våren 2022. Ersättning för produktionsbortfall motsvarande distriktssköterska på 10 procent utgår.

Akademiskt primärvårdscentrum (APC) och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) driver projektet ”Senior Connect - Möten för samvaro och hälsa”. Projektet är en del av regeringens strategi för psykisk hälsa.

Frågor och verksamhetschefers intresseanmälningar tas emot av projektledare Pernilla Alencar Siljehag på pernilla.alencar-siljehag@regionstockholm.se

Arbetssättet innefattar:

  • Uppmärksamma ensamhet hos personer 65 år och äldre.
  • Ett hälsosamtal och stöd att formulera personens hälsoplan hos distriktssköterska/sjuksköterska.
  • Överlämnande till lämplig person/funktion inom kommunen där personen kan få vägledning att matcha sin hälsoplan till lämpliga aktiviteter.
  • Uppföljningsbesök hos distriktssköterska/sjuksköterska efter tre och sex månader.

Deltagande vårdcentraler erbjuds:

  • Utbildning om äldres hälsa och ensamhet samt strukturerad samtalsmetodik med personcentrerad värdegrund
  • Regelbundna handledarträffar gemensamt med alla projektets distriktssköterskor/sjuksköterska
  • Strukturerat skriftligt stöd om arbetssättet och handledning av projektledare
  • Svensk testversion av evidensbaserat bedömningsinstrument för ensamhet
  • Undersöka resurser/aktiviteter i närområdet

Möjlighet att delta i vetenskaplig utvärdering av arbetssättet kan komma att erbjudas.