"FoUU i primärvården ska växa. Nu tar vi steget framåt"

Med gedigen erfarenhet och stark drivkraft tar Jeanette Westman nu över rollen som ny verksamhetschef för Akademiskt primärvårdscentrum. Hennes uppdrag är att fördjupa och vidga samarbetet mellan akademi och primärvård för att stärka forskning, utbildning och utveckling. Hon har bred kompetens från olika områden, men det är primärvården som har platsen närmast hjärtat.

Jeanette Westman, professor och ny verksamhetschef för Akademiskt primärvårdscentrum, känner sig som hemma igen. Primärvårdens forskning, utbildning och utvecklingsfrågor (FoUU) har alltid legat nära och nu får hon möjligheten att leda och utveckla den. Med över 20 års erfarenhet inom området och en stark drivkraft att göra skillnad, är Jeanette redo att ta sig an utmaningen.
– Primärvårdens vårduppdrag växer och primärvårdens FoUU måste växa i samma takt, säger Jeanette.

Hon började som distriktssköterska på Fittja vårdcentral och blev snabbt uppfångad av Centrum för allmänmedicin, samtidigt som hon hade en fot kvar i kliniskt arbete. Det var en miljö som inspirerade henne.
– Det var en väldigt speciell framåtanda på centrumet där jag fick möjlighet att växa och utvecklas både kliniskt och som forskare samtidigt. Jag stortrivdes i den miljön. Och det gäller i hög grad fortfarande, menar Jeanette.

APC:s nya verksamhetschef Jeanette Westman.

Bred erfarenhet

Hon disputerade 2006 på sektionen för allmänmedicin vid Karolinska Institutet, och har därefter varit kopplad som forskare till Akademiskt primärvårdscentrum och andra lärosäten och organisationer där den röda tråden har varit psykisk ohälsa, beroende, samsjuklighet och social utsatthet. Hon har även bred erfarenhet kunskapsstyrning och kvalitetsregister inom regionen och på nationell nivå. Närmast kommer hon från en chefsbefattning som professor och prefekt på Marie Cederschiöld högskola.
– Alla bitar och uppdrag har varit viktiga och har gett mig en bra grund att stå på, säger Jeanette.

Nu tar Jeanette sig an den nya organisationen för primärvården, där fokus ligger på verksamhetsnära forskning, utbildning och utvecklingsarbete.
– Genom samverkan mellan primärvård, övrig specialistvård och universitet kan primärvården nå sin fulla potential. Ytterst handlar det om att göra skillnad för patienterna. Det finns en stor kompetens och många medarbetare som är hängivna sina uppdrag, vilket är en styrka, menar Jeanette.

Närmare vården och forskning i samverkan

Under hösten kommer en ny organisationsstruktur sättas, där Akademiskt primärvårdscentrum tillsammans med tre nya universitetsvårdcentraler bildar en universitetsjukvårdsenhet. En ny ledningsstruktur etableras även för att se till att alla delar av verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. FoUU-stödet kommer fortsatt ges till all primärvård som finansieras av regionen, oavsett om verksamheten är privat eller offentligt driven. För att säkerställa detta inrättas ett verksamhetsråd. Rådet ska bestå av representanter på chefsnivå från privat driven primärvård i regionen, och kommer att vara nära kopplad till APC:s ledningsgrupp.

En grundidé med den nya organisationen är att forskning, utveckling, utbildning ska vara en integrerad del av primärvårdens kliniska verksamhet. En stor del av FoUU-arbetet kommer därför att kopplas till tre nya universitetsvårdcentraler: Jakobsbergs vårdcentral, Gustavsbergs vårdcentral och Liljeholmens vårdcentral.
– Det blir en fantastisk förstärkning av APC när några av landets största vårdcentraler ingår i organisationen, som dessutom leds av disputerade chefer som har en stark entreprenörsanda och som kan få saker att hända. Det är så vi ska bygga universitetssjukvård nära patienterna och tillsammans, säger Jeanette.

För att främja forskningen inom primärvården kommer samarbetet mellan Karolinska Institutet, andra högskolor och universitet samt Region Stockholm även att stärkas. Exempelvis genom fler adjungeringar och förenade anställningar för lektorer och professorer och genom extra strategiska satsningar kopplade till primärvården.
– Det är ett guldläge. Vi kommer också behöva knyta forskningen till större konsortier och kliniska samarbeten med sjukhusvård, menar Jeanette.

Jeanette betonar även vikten av att göra satsningar på tekniska innovationer och kliniska prövningar inom primärvården. Genom att aktivt delta i behandlingsforskning kan primärvården få en central position.
– Primärvården ska ha en given plats i regionens life science-strategi, där målet är att utveckla vården för patienterna på hög nivå. Det är prioriterat att stärka behandlingsforskningen inom regionen där alla måste bidra säger Jeanette Westman.

Fler satsningar för att stärka verksamhetsförlagd utbildning

Antalet studenter som utbildas inom primärvården ökar stadigt, och därför blir den verksamhetsförlagda utbildningsdelen allt viktigare. Ett led i det är att förutom de tre universitetsvårdcentralerna kommer ytterligare tre vårdcentraler få ett utökat uppdrag att ge ökat stöd i pedagogiska frågor. Den processen pågår.
– Studenterna är våra framtida medarbetare. Verksamhetsförlagd utbildning inom primärvården ska hålla toppklass. Vi behöver jobba vidare med att stärka den verksamhetsförlagda utbildningen i nära samverkan med lärosätena. Exempelvis genom att satsa på fler kombinationstjänster i primärvården, menar Jeanette.

Sätta ramarna för fortbildning och utvecklingsarbetet

För att möta den snabba kunskapsutvecklingen kommer fortbildning och utvecklingsarbete fortsatt vara en central del av APC:s uppdrag. En ny överenskommelse är på gång som kommer sätta ramarna för uppdraget från regionen under kommande tre år.
– APC:s fokus på fortbildning, utveckling och implementeringsstöd ska ännu tydligare länkas ihop med regionens organisation för kunskapsstyrning. Vi ska gå framåt och göra det tillsammans, avslutar Jeanette.

 

 

 

Publicerad 2023-09-12