Forskare söker patienter med post-covid till studie

Ny forskning ska sprida ljus över symtom, mående och arbetsförmåga efter covid-19. Tipsa därför gärna dina patienter i primärvården om att forskningsstudien ”Rehabilitering och långvariga symtom efter covid-19” söker fler deltagare.

De allra flesta som blir sjuka i covid-19 blir återställda efter några veckor. För vissa blir besvären mer långvariga. En forskningsstudie med syfte att studera symtom, livskvalitet och funktions- och arbetsförmåga efter covid-19 är igång och forskare efterlyser nu fler deltagare till studier. 

– Under våren 2020 väcker många frågor bland kollegor inom primärvården om långvariga symptom efter Covid-19. Med både min kliniska erfarenhet som allmänläkare och rehabiliteringsmedicinare och med forskning inom ett gränsande område kändes det viktigt att ta tag i frågan och studera dessa patienter, säger Johanna Wallensten, doktorand vid Karolinska Institutet och verksam vid Akademiskt primärvårdscentrum.

I juni 2021 kom forskarna igång med att rekrytera deltagare till studierna.
– Nu är vi i slutkampen och skulle behöva ungefär ett hundratal till deltagare och hoppas på lite draghjälp från forskning ute i primärvården, så att vi kan öka kunskapen inom detta angelägna område, säger Johanna Wallensten.

Studien riktar sig i första hand till patienter i primärvården som har haft covid-19 det senaste året och som har kvarstående symtom mer än två månader efter insjuknandet. Man kan påbörja deltagande i studien när som helst under ett år efter insjuknande, men inte senare än ett år. Personer som insjuknat i covid-19 för mer än ett år sedan kan alltså inte delta.  

Anmälan till studien ”Rehabilitering och långvariga symtom efter covid-19” görs med e-legitimation på studiens hemsida. Där finns också mer information.

Bakom studien står bland annat forskarna Kristian Borg vid Danderyds sjukhus och Anna Nager, vid NVS, Karolinska Institutet samt Johanna Wallensten, doktorand.