Forskare söker patienter med post-covid till studie

Ny forskning ska sprida ljus över symtom, mående och arbetsförmåga efter covid-19. Tipsa därför gärna dina patienter i primärvården om att forskningsstudien ”Rehabilitering och långvariga symtom efter covid-19” söker fler deltagare.

De allra flesta som blir sjuka i covid-19 blir återställda efter några veckor. För vissa blir besvären mer långvariga. En forskningsstudie med syfte att studera symtom, livskvalitet och funktions- och arbetsförmåga efter covid-19 är igång och forskarna efterlyser nu fler deltagare till studien. 

– Under våren 2020 väcktes många frågor bland kollegor inom primärvården om långvariga symptom efter Covid-19. Med både min kliniska erfarenhet som allmänläkare och rehabiliteringsmedicinare och med forskning inom angränsande område kändes det viktigt att ta tag i frågan och studera dessa patienter, säger Johanna Wallensten, doktorand vid Karolinska Institutet och verksam vid Akademiskt primärvårdscentrum.

I juni 2021 kom forskarna igång med att rekrytera deltagare till studien.
– Nu är vi i sluttampen och skulle behöva ungefär ett hundratal till deltagare och hoppas på lite draghjälp från kolleger ute i primärvården, så att vi kan öka kunskapen inom detta angelägna område, säger Johanna Wallensten.

Studien riktar sig i första hand till patienter i primärvården som har haft covid-19 det senaste året och som har kvarstående symtom mer än två månader efter insjuknandet. Man kan påbörja deltagande i studien när som helst under ett år efter insjuknande, men inte senare än ett år. Personer som insjuknat i covid-19 för mer än ett år sedan kan alltså inte delta.  

Anmälan till studien ”Rehabilitering och långvariga symtom efter covid-19” görs med e-legitimation på studiens hemsida: ds.se/covidstudie. Där finns också mer information.

Bakom studien står bland annat forskarna Kristian Borg vid Danderyds sjukhus och Anna Nager, vid NVS, Karolinska Institutet samt Johanna Wallensten, doktorand.