Föreläsning med anhöriga i fokus

Du som är kurator i primärvården välkomnas till föreläsningen "Anhörig i fokus" den 8/2. Då kommer anhörigperspektivet att lyftas mot bakgrund av Nationella Anhörigstrategin som framhåller vikten av samverkan mellan kommun, hälso- och sjukvård och frivilliga organisationer för att kunna erbjuda stödinsatser till anhöriga.

Publicerad 2023-01-24