För barnens bästa! Ny webbutbildning ska främja goda levnadsvanor

Nu finns nya webbutbildningen ”Familjestödsprogram” för dig som arbetar inom primärvården och behöver kunskap och idéer om hur hälsan hos barn och unga och deras familjer kan främjas, med fokus på matvanor och fysisk aktivitet. Webbutbildningen är kostnadsfri och tar cirka en och en halv timme att genomföra. När du vill, var du vill och i din egen takt.

TILL WEBBUTBILDNINGEN:
Lärtorget: För anställda i Region Stockholm >>
Lärtorget: Öppen utbildning för alla >>

– Föräldrar har olika behov av stöd för att kunna främja hälsa hos sina barn. Bra vanor är viktiga för att barn och unga ska må bra och små förändringar av mat- och rörelsevanor kan göra stor skillnad. Som ett stöd för personal i primärvården har vi tagit fram en webbutbildning med tips och råd, filmer och övningar. Vi hoppas att den som gått utbildningen känner sig stärkt och motiverad att stötta barn och vårdnadshavare till goda levnadsvanor, säger Cecilia Berg, vårdutvecklingsledare på APC.

Den kostnadsfria webbutbildningen har tagits fram av Akademiskt primärvårdscentrum på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Syftet med utbildningen är att ge en introduktion till den kunskap som personal i primärvården behöver om familjestöd kring matvanor och fysisk aktivitet hos barn och unga mellan 2 och 17 år.

Utbildningen består av sju avsnitt och tar cirka en och en halv timme att genomföra. I slutet av webbutbildningen finns även extramaterial att ta del av, exempelvis om barns utveckling, motiverande samtal och sömn.
– Efter genomgången utbildning ska man vara mer rustad med kunskap om varför det är viktigt att uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor bland barn och unga, faktorer som kan innebära ökad risk för ohälsosamma levnadsvanor, hur ett samtal om levnadsvanor kan inledas med barn och vårdnadshavare och vilket material som kan användas i samband med samtalet, menar Cecilia Berg.

Cecilia betonar att webbutbildningen inte är en fix manual för hur familjestöd ska gå till utan ska ses som en verktygslåda och inspiration.
– Familjestödet är en åtgärd som behöver formas lokalt utifrån varje enhets förutsättningar och utifrån de familjer som behöver stöd. Det kan vara att arbeta med föräldratekniker för att vägleda till hälsosamma val, sätta upp mål för förändring, arbeta med stimulikontroll hos barnet eller ungdomen och att stödja vårdnadshavare till att vara en positiv förebild för sina barn. Den som gått utbildningen och vill ha ytterligare stöd, exempelvis med att ta fram lokalt familjestödsprogram kan bygga på sina kunskaper i februari då vi även erbjuder en fysisk utbildning, avslutar Cecilia Berg.

Publicerad 2022-12-12