Farliga förbindelser – psykisk våldsutsatthet skadligt för hälsa och existens

Psykiskt våld i en nära relation påverkar hela existensen för den som är drabbad, men kan helt gå omgivningen förbi. För att bättre kunna stödja våldsutsatta är det viktigt att öka kunskapen och medvetenheten om detta. Under Almedalsveckan den 28/6 finns enheten Våld i nära relationer från APC på plats för att berätta mer om vad psykiskt våld är, hur man normaliseras till det, hur det kan se ut när det blir riktigt farligt och vad man som omgivning kan göra för att förstå och hjälpa till.

Datum: 28/6
Tid: 10:00 - 11:30
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "B14", Visby
Titel på föredraget: Farliga förbindelser – det psykiska våldet i nära relationer, hur det skadar hälsan och existensen
Arrangör: Akademiskt Primärvårdscentrum, Region Stockholm

TILL PROGRAMMET >>

Att leva med våld som inte tydligt går att se kan ha många konsekvenser för den drabbade. Det kan leda till ångest, depression, sömnproblem, isolering och minskad självkänsla. Detta kan också påverka arbete och relationer och hindra den drabbade att nå sin fulla potential.
– Tvärtom vad många tror är psykiskt våld den vanligaste våldsformen i nära relation, men samtidigt den svåraste för omgivningen att upptäcka och för den utsatta att beskriva. Det kan handla om förlöjligande och mobbning, social eller ekonomisk isolering, svartsjuka, hot om fysiskt våld eller vårdnadstvist. Psykiskt våld är också ofta förstadiet till fysiskt våld, säger Ylva Elvin Nowak, fil dr i psykologi, leg psykoterapeut och chef för enheten Våld i nära relationer vid Akademiskt primärvårdscentrum. 

Sjukvården och socialtjänsten har nyckelroller i att hjälpa personer som är utsatta för psykiskt våld.
– Genom att ge rådgivning, stöd och hjälp att hitta vägar ut ur destruktiva situationer kan vårdpersonalen hjälpa människor att återta kontrollen över sina liv.

Det finns också mycket som omgivningen kan göra vid misstanke att en vän eller person i närheten är utsatt för psykiskt våld i en nära relation. 
– Att hålla kontakten och visa stöd, lyssna och inte döma är viktigt för att den drabbade ska känna sig trygg och få stöd att bryta mönstret av psykiskt våld. Det kan också vara bra att uppmärksamma om en person drar sig undan social kontakt på ett sätt man inte känner igen, får en massa sms som hen hela tiden behöver besvara eller blir upphämtad av partnern på ett sätt och i en omfattning som verkar överdriven, menar Ylva Elvin Nowak.

För att tillsammans bli bättre på att se och förstå tecken på psykiskt våld, krävs det ökad kunskap och medvetenhet.
– Utbildning för allmänheten, arbetsplatser och sjukvården kring hur man upptäcker och hanterar psykiskt våld kan vara avgörande för att minska antalet drabbade, avslutar Ylva Elvin Nowak.

Medverkande:

  • Ylva Elvin Nowak, fil dr i psykologi, leg psykoterapeut och enhetschef, enheten Våld i nära relationer, Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm
  • Karin Dahlström, leg psykolog och doktorand, enheten Våld i nära relationer, Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm
  • Maria Bragesjö, med dr, leg psykolog och leg psykoterapeut, Traumaprogrammet, Psykiatri Sydväst, Region Stockholm

 

Publicerad 2023-05-29