Få koll på patienters lungfunktion med nationellt spirometrikörkort

Missa inte APC:s två och en halvdagarskurs för kvalitetssäkrade mätningar av lungfunktion, spirometri. Ta vårt körkort enligt nationell standard, där allt från patientinformation och undersökning till tolkning av spirometriresultat ingår. Vi vänder oss i första hand till dig som är läkare eller sjuksköterska i primärvården. Välj bland tre tillfällen i vår: 24-25 jan, 14-15 mars eller 9-10 maj.

Anmäl dig här och läs mer om kursen >>

Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar från patientinformation och undersökningsprocedur till tolkning av spirometriresultatet.

Föreläsningar varvas med demonstrationer, praktiska övningar i mindre grupp, patientfalldiskussioner i grupp. Kursen är LIPUS-certifierad.