Designstudenter förnyar hemsjukvård

Hemhubb och andra digitala applikationer där både patienter, vårdpersonal och anhöriga enkelt kan se schemalagda besök, utbyta information och kommunicera och pillerburk som påminner patienten om att ta medicinen. Designstudenter vid Umeå universitet har skapat smarta lösningar som kan underlätta läkemedelsbehandlingen och omhändertagandet av sköra äldre personer i Stockholmsregionen.

Allt fler sköra äldre lever hemma med stöd av hemtjänst och hälso- och sjukvård. De cirka 22 000 personerna behandlas vanligen inom primärvården. Deras läkemedelsbehandling är komplex, behöver individualiseras och berör många vårdgivare. Utmaningarna för ett optimalt omhändertagande av dessa patienter är omfattande och kontinuiteten brister ofta.

För att tänka nytt och framtidsorienterat har nio internationella masterstudenter inom industridesign vid Umeå universitet hjälpt till. I maj presenterade de sina kreativa och innovativa idéer för vårdpersonal och forskare med flera vid Akademiskt primärvårdscentrum på Torsplan om hur läkemedelsbehandlingen kan förbättras med smarta hjälpmedel, nya arbetssätt och IT-stöd.

Under tio intensiva veckor har de följt personal och patienter hack i häl på Trångsunds vårdcentral, Torsviks vårdcentral, Dalens och Sabbatsbergs sjukhus samt Södersjukhuset, genomfört intervjuer och workshop, plöjt rapporter och med fokus på patienterna och att underlätta personalens arbete skapat prototyper som kan lyfta hemsjukvården.

Bakom satsningen står Umeå Universitet, Akademiskt Primärvårdscentrum, Torsviks Vårdcentral och Karolinska Institutet. Nio internationella masterstudenter har observerat, intervjuat och studerat hur läkemedelsbehandlingen sker idag vid möten med patienter, anhöriga, vårdpersonal och olika experter i Stockholm.

Ny värld

En poäng med projektet är att designstudenterna kommer från en helt annan värld och med helt nya idéer kring vad som behöver förbättras.
– Det har varit en fantastisk resa att få följa patienter och personal på nära håll och blivit väldigt väl bemötta. Vi har lärt oss mycket om svensk sjukvård och hur komplext det är och imponerades av personal som på olika sätt skapade trygghet för patienterna, säger masterstudenten Marie Spreitzer.

Cecilia Arvinge, specialist i allmänmedicin på Torsviks vårdcentral och projektledare är glad över samarbetet.
– Genom att blanda designstudenter med vårdpersonal och forskare kan vi tillsammans se vården för sköra äldre med nya ögon. Det är lätt att bli hemmablind och är värdefullt att få en analys utifrån, säger hon.

Projektledare Cecilia Arvinge och forskaren Katharina Schmidt Mende imponeras över studenternas slutpresentationer och prototyper.

Följande tre projekt har sållats fram som forskaren Katharina Schmidt Mende, forskare vid APC och Karolinska Institutet hoppas blir verklighet så småningom.
– Det är mycket som är bra och har utvecklingspotential. Det är ett roligt och givande samarbete som jag hoppas fortsätter, avslutar Katharina Schmidt Mende.

LUMI

Ett projekt av Clara Torres och Mika Sinclair som syftar till att öka patienternas delaktighet i medicinering och förbättra kommunikationen mellan patienter och vårdgivare. Genom en kombination av en fysisk loggbok och en digital applikation ska patienten kunna registrera viktig information om mediciner, livsstil och övergripande hälsa.

Den digitala applikationen består av en knappskiva som är utformad för att passa patienter med kognitiv nedsättning och de som har svårt med digital teknik. Applikationen har en dubbel funktion, som ger både värdefull återkoppling till patienten och påminner när det är dags att ta medicinen och möjliggör diskussioner med vårdpersonal och informationsöverföring även till närstående

O² Homecare

O² Homecare av Marie Spreitzer, Ran He och Hao Zheng syftar till att förbättra upplevelsen för patienter, sjuksköterskor och deras närstående inom hälso- och sjukvården.

Genom att automatisera rutinmässiga medicinska uppgifter ska O² Homecare möjliggöra mer tid för personliga relationer mellan sjuksköterskor och patienter. O² Homecare syftar också till att öka patienternas och deras närståendes engagemang och medverkan i vården.

Lösningen består av en smartwatch för patienter, en mobilapp för närstående, en surfplatta för sjuksköterskor och en digital pillerbox som påminner patienterna om att ta sin medicin. Centralt är även en digital hemhubb där viktig medicinsk information för patienten som är ansluten till enheten kan lagras och där touch-interaktiva system gör att både patienter och medicinsk personal kan samarbeta om sådant som läkarbesök och behandlingsplaner. Via hemhubben kan även medicinska rapporter och sammanfattningar av besök delas till anhöriga.

Time Sphere

Att skapa en effektiv och individanpassad kommunikation av tid mellan hemvårdspatienter och sjuksköterskor är enligt designstudenterna Aleksandra Szendzielorz, Carolin Drössler and Lezhi Liang avgörande för att underlätta utvecklingen av ömsesidigt förtroende och förståelse.

De bestämde sig därför för att skapa ett system som hjälper hemvårdspatienter och sjuksköterskor att kommunicera om tid och möten på ett sätt som gör båda parterna känner sig nöjda.  Resultatet blev Time Sphere som innebär att patienter kan använda surfplattor för att enklare se schemalagda besök och läkemedel, medan sjuksköterskor använder mobiltelefoner för rörlighet och flexibilitet och stationära datorer för övervakning i realtid.

Ett exempel på hur Time Sphere kan användas är att en sjuksköterska kan uppdatera patientlistan i realtid och skicka aviseringar till nästa patient som ska besökas när det uppstår en försening. Lösningen syftar till att skapa ömsesidigt förtroende och förståelse mellan patienter och sjuksköterskor. Designstudenterna demonstrerade hur det skulle kunna se ut genom att visualisera en dag för en hemvårdssjuksköterska och patienter som använder systemet.

Här kan du läsa mer om designstudenternas arbeten och visuellt se hur prototyperna fungerar på samarbetsparternas webbplats >>

 

 

 Publicerad 2023-06-16