Dela med er av goda exempel för att främja ett hälsosamt åldrande!

Har du bra exempel på hur ni på er arbetsplats arbetar för att stödja äldre personer i att främja deras hälsa? Dela gärna med dig av tips, idéer eller berätta om ett projekt ni arbetat med. "Vi håller på att ta fram en vägledning för att stödja och inspirera primärvården i att organisera mottagandet för äldre, där vi vill inkludera lärorika exempel från den kliniska vardagen". Det säger distriktssköterskan Marianne Pegelow i APC:s nystartade kunskapsteam: Äldre personers hälsa.

Enligt förfrågningsunderlaget för husläkarmottagning 2022 ska vårdgivaren organisera mottagande för listade personer 75 år och äldre med syfte att skapa trygghet för äldre och närstående, bland annat genom ökad tillgängligheten och kontinuitet. APC:s nya utvecklingsteam ”Äldre personers hälsa” ska stödja primärvården i det arbetet.

En av teamets uppgifter är att ta fram ett material som ska kunna användas i primärvården som inspiration och för att öka kunskapen om vad som kan bidra till ett hälsosamt åldrande.
– Tanken är även att materialet ska kunna användas som idébank och därför tar vi nu tacksamt emot alla goda exempel på hälsofrämjande arbete för äldregruppen. Det kan handla om rutiner, fast vårdkontakt, tillgänglighet, olika verktyg för att identifiera vårdbehovet, teamarbete, uppföljning eller något helt annat, säger Marianne Pegelow.

Mejla gärna era exempel och erfarenheter till marianne.pegelow@regionstockholm.se