Benstark studie – kan statisk träning stärka vårt skelett?

Kan statisk träning där muskler arbetar utan rörelse stärka skelettet lika effektivt som dynamisk träning där muskeln rör sig aktivt? Den frågan ska besvaras i ett stort forskningsprojekt där två träningsmetoder jämförs. Kristin Møystad Michelet, doktorand och ST-läkare på Ektorps vårdcentral i Nacka hoppas att projektet kan leda till ökad kunskap om träningens påverkan på skelettet och att benskörhet som ett folkhälsoproblem lyfts fram.

En fjärdedel av männen och hälften av kvinnorna i Sverige får en benskörhetsfraktur någon gång i livet. Denna typ av fraktur leder till högre risk för fler frakturer och ökad risk för dödsfall.
– Osteoporos är en folksjukdom som skapar stort lidande för den som drabbas och kostar samhället mycket pengar. Fysisk aktivitet och träning är viktiga för att förebygga och benskörhet och minska fallrisk, men kunskapen om träningens effekt på skelettet är begränsad, säger Kristin Møystad Michelet, doktorand och ST-läkare på Ektorps vårdcentral i Nacka.
Hon fortsätter:
– Resultaten kommer ge ökad kunskap om metoder för att förbättra benhälsan och förebygga benskörhetsfrakturer på ett tidigt stadium.

Nyligen beviljades Kristin forskar-ST för att tillsammans med andra doktorander och seniora forskare på Karolinska Institutet, APC samt Gymnastik- och idrottshögskolan studera om metoden osteostrong ger lika bra effekt som den dynamiska träning som i dag rekommenderas vid benskörhet – och som man vet minskar fallrisken.

De vill hitta bra träningsmetoder för att i tid kunna förebygga frakturer som följd av folksjukdomen osteoporos. Från vänster i bild: Kristin Møystad Michelet, ST-läkare och doktorand, Hans Lundin, forskare och handledare och Peter Lindberg, fysioterapeut och doktorand.

 

Kristin ser det som en enorm förmån att ha finansierad forskningstid i flera år framöver och få jobba med ett område hon känner starkt för.
– Det var mitt i prick när jag läste om projektet och känns som jag kommer till ett uppdukat bord eftersom nästan all data redan är insamlad. Många av våra patienter i primärvården är bensköra eller är i riskzonen. Oftast upptäcks de inte förrän frakturer är ett faktum, och då ordinerar vi som läkare läkemedel, men glömmer andra förebyggande åtgärder som träning av balans och styrka. Där finns mycket att göra, menar Kristin Møystad Michelet. 

Omfattande projekt

I projektet har 194 kvinnor mellan 65–79 rekryterats via annonsering i tidning och sociala medier. I början av 2022 lottades kvinnorna i två grupper. Den ena gruppen ordinerades osteostrongträning som bygger på hög statisk belastning under kort tid. Kvinnorna tränade cirka 15 minuter en gång i veckan under nio månader. Träningen bestod av att använda fyra maskiner som statiskt belastar benen samt balansövningar på en vibrationsplatta.

Den andra gruppen har tränat en timme två gånger i veckan under 9 månader enligt IKFT som är kombinerad träningsform som fokuserar på muskelstyrka, balans, kondition och koordination och som är den mest effektiva, vetenskapligt utvärderade träningsformen i dag för att minska fallrisk. Hur effektiv osteostrong är vet däremot ingen.
– Det är i alla fall inte vetenskapligt belagt. Vårt forskningsprojekt är den första randomiserade kontrollerade studien som jämför träningsmetoderna och dess effekter på skelett, balans, muskelstyrka samt biokemiska benmarkörer, säger Hans Ranch Lundin, specialist i allmänmedicin, forskare vid APC och Karolinska Institutet och Kristins huvudhandledare.

Forskarna har kontrollerat deltagarnas skeletthälsa genom att mäta bentäthet, ta blodprover och utföra olika tester. Kvinnorna har också fått svara på enkäter om deras hälsa, levnadsvanor och benskörhet och gjort fysiska tester för att mäta muskelstyrka, balans och lungfunktion. Varje dag har deltagarna i studien fyllt i en dagbok om sin fysiska aktivitet under träningsperioden. De har även intervjuats i grupp för att prata om sina erfarenheter.

Efter avslutad träning följs deltagarna i studien upp där mätningar av bentäthet, muskelstyrka, uthållighet och balans görs. Detta görs även tre och sex månader efter avslutad träning. 

Äldre kvinnor löper störst risk för fraktur

Att forskningsprojektet fokuserar på äldre kvinnor görs enligt forskarna för att nedbrytningen av benmassan snabbt försämras efter klimakteriet och de därför löper större risk än männen att råka ut för frakturer.
– Benmassan brukar minska redan från 30-årsåldern för både män och kvinnor, men för kvinnor går det extra snabbt i samband med klimakteriet, säger Hans Ranch Lundin.

Nästan alla deltagare har kunnat genomföra båda träningsformerna. Och även om inga resultat ännu är klara förrän i april nästa år är Kristin förhoppningsfull.
– Att så många genomfört båda behandlingarna är positivt. Alla är vi olika, särskilt när det kommer till träning. Därför är det viktigt att hitta olika alternativ som kan anpassas efter patientens behov som är rolig och som man vill fortsätta med. För den mest effektiva träningen är ju den som blir av, avslutar Kristin Møystad Michelet.

 

 

Publicerad 2023-06-16