Året som gått i populär form

2020 var ett händelserikt och ovanligt år präglat av coronapandemin. Trots utmaningar har Akademiskt primärvårdscentrum fortsatt kunnat leverera utbildningar, utvecklingsprojekt, metodstöd och forskning av hög kvalitet. Här berättar vi om året som gått med fakta, statistik, artiklar och reportage. Trevlig läsning.

APC:s Årsbok 2020. Bläddra digitalt >>