Är patienters sjukskrivning en fråga för dig? Delta i enkätstudie

Träffar du som är psykolog, kurator eller psykoterapeut i primärvården patienter som är sjukskrivna för psykisk ohälsa? Vi bjuder in dig att delta i ett forskningsprojekt där vi vill veta dina erfarenheter och hur du ser på förutsättningarna för att arbeta med sjukskrivning inom ramen för psykologisk eller psykosocial behandling.

Är du psykolog, kurator eller psykoterapeut och vill delta i studien, klicka på länken nedan för att besvara en enkät här >>.

Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är psykiatriska diagnoser, och den största andelen är personer med mild och måttlig psykisk ohälsa. Dessa patienter bedöms och behandlas huvudsakligen inom primärvården, vilket ställer krav på vårdcentraler att adressera frågan om sjukskrivning och återgång i arbete i mötet med patienterna.

Dock vet vi relativt lite om hur frågan om återgång i arbete tas om hand inom de psykosociala teamen i primärvården.

I ett nytt forskningsprojekt mellan Akademiskt primärvårdscentrum och Karolinska Institutet vill vi därför veta hur ni arbetar i er verksamhet för att patienterna ska kunna komma tillbaka till arbetet på ett bra sätt och om du har tankar på hur det skulle kunna göras annorlunda?

Studien syftar till att undersöka förutsättningarna för psykosociala resurser att arbeta med patienter som är sjukskrivna för psykisk ohälsa. Genom att medverka kan du bidra till värdefull kunskap om vilka faktorer vi behöver ta hänsyn till vid implementering av evidensbaserade psykologiska och psykosociala behandlingsformer. 

 

​​