Hygién vid spirometriutförande

2022

Kunskapsteam Astma/allergi/KOL

APC, Allergi, Astma och KOL, Informationsmaterial

Från kunskapsteam astma/allergi/KOL gick vi i januari ut med rekommendationer för spirometrier vid hög smittspridning av covid -19. Vi ansåg då att vi tillfälligt behövde använda det filter som finns till hands för Welch Allyn-spirometern trots att vi har sett brister i passform och risk för läckage. Från Region Sörmland, Klinisk fysiologi, har vi nu fått indikationer på att mätningar med filtret ibland kan uppvisa falskt för höga volymer och eftersom smittspridningen nu är lägre så återgår vi till vår tidigare rekommendation att inte använda filtret till Welch Allyn-spirometern utan att i stället noggrant följa övriga hygiénrekommendationer. Vi kommer att fortsätta bevaka filterfrågan.

Våra förslag till smittförebyggande åtgärder för spirometri vid hög smittspridning:

  • Endast infektionsfria patienter ska utföra spirometri
  • Se till att ha tomma, avtorkningsbara ytor omkring patienten
  • Använd munskydd, (uppgradera till andningsskydd vi högt lokalt smittläge) skärmvägg och/eller visir samt handskar och eventuellt plastförkläde
  • Patienten bör uppmanas ha munskydd på under hela besöket med undantag av själva blåsmanövern, vid uppehåll mellan blåsen ska munskydd dras upp, detta för att förhindra aerosolbildning till följd av hosta vilket är vanligt förekommande efter spirometri
  • Låt patienten sprita händerna innan spirometern överräcks
  • Desinficera ytor och utrustning innan nästa patient
  • Ha EJ öppet fönster under spirometriutförandet men vädra gärna strax innan nästa patient

Reversibilitetstest

  • Be patienten ta med sin egen inhalator med luftrörsvidgande läkemedel (beta2-agonist eller kombinationspreparat). Patienter med andningsbesvär som kommer för diagnostisk spirometri kan förskrivas till exempel Buventol Easyhaler 0,2 mg, finns nu med 60 doser. Lägg till i kallelsen att den ska tas med till besöket.
  • Man kan också beställa hem till exempel Buventol Easyhaler 60 doser att använda vid reversibilitetstestet.
  • Använd engångsspacer eller annan spacer med spray - rengörs enligt instruktioner från respektive företag.

Uppdaterat 2022-03-29