Spirometriutförande vid hög smittspridning

2022

Kunskapsteam Astma/allergi/KOL

APC, Allergi, Astma och KOL, Enhet: Soma, Informationsmaterial

Från kunskapsteam astma/allergi/KOL anser vi att spirometrier kan utföras om man lokalt har förutsättningar att ordna med de hygiénföreskrifter som Vårdhygién rekommenderar. I ett läge med hög lokal smittspridning är det lämpligt att uppgradera från vanligt munskydd till andningsskydd av typ FFP2 eller FFP3.

Den nationella rekommendationen för spirometriutförande är att filter bör användas. När det gäller Welch Allyn-spirometern som är vanligast förekommande i Stockholm så har det tillgängliga filtret dålig passform med risk för läckage. Det är inte klarlagt om detta påverkar spirometrivärdena. Dock i ett läge med en hög smittspridning av Omikronvarianten, vilken bedömts som mer aerosolbildande, anser vi att vi får prioritera säkerheten och ändå använda dessa filter till dess läget är mer kontrollerat.

Att inte utföra spirometrier på astma/allergi/KOL-mottagningarna medför en vårdskuld som är svår att komma till rätta med samt försämrar möjligheten till diagnostik, patientundervisning och optimala uppföljningar.

Våra förslag till smittförebyggande åtgärder för spirometri vid hög smittspridning:

 • Endast infektionsfria patienter ska utföra spirometri.
 • Se till att ha tomma, avtorkningsbara ytor omkring patienten.
 • Använd andningsskydd av typen FFP2/FFP3, skärmvägg och/eller visir samt handskar och eventuellt plastförkläde.
 • Patienten ska uppmanas ha munskydd på under hela besöket med undantag av själva blåsmanövern, vid uppehåll mellan blåsen ska munskydd dras upp, detta för att förhindra aerosolbildning till följd av hosta vilket är vanligt förekommande efter spirometri.
 • Låt patienten sprita händerna innan spirometern överräcks.
 • Om filter används till spirometern – låt patienten avsluta med ett par vanliga andetag efter det forcerade blåset.
 • Filter till Welch Allyn kräver en speciell kalibreringskod. Kodnyckel kan erhållas från företaget. Kalibrera med filter på.
 • Desinficera ytor och utrustning innan nästa patient.
 • Ha EJ öppet fönster under spirometriutförandet men vädra gärna strax innan nästa patient.

Reversibilitetstest

 • Be patienten ta med sin egen inhalator med luftrörsvidgande läkemedel (beta2-agonist eller kombinationspreparat). Patienter som kommer för diagnostisk spirometri kan förskrivas t.ex. Buventol Easyhaler 0,2 mg, finns nu med 60 doser. Lägg till i kallelsen att den ska tas med till besöket.
 • Man kan också beställa hem t.ex. Buventol Easyhaler 60 doser att använda vid reversibilitetstestet och därefter ev. lämna ut till patient som har sådan förskriven men glömt ta med, annars kasseras.
 • Använd engångsspacer eller annan spacer med spray - rengörs enligt instruktioner från respektive företag.