Academic Detailing

Teamet arbetar med aktivt uppsökande, målgruppsanpassad fortbildning enligt ett etablerat evidensbaserat koncept - Academic Detailing. Varje vårdcentral har sin egen, fasta kontaktperson in i läkemedelsteamet.

Academic Detailing har starkt stöd inom forskningen för att öka medvetenheten kring lokala förbättringsområden och på så sätt bidra till kvalitet i vård, främst kring läkemedelsfrågor.

Academic Detailing i korthet:

 • Icke-kommersiell, obunden uppsökande fortbildning enligt en särskild process som bland annat går ut på att identifiera problem och behov, ta fram data och flödesscheman, återkoppla till mottagaren och följa upp.
 • Personliga möten med förskrivare och annan
  vårdpersonal.
 • Utförs vanligen av apotekare, läkare eller sjuksköterskor. 
 • Målet är att förbättra lokal förskrivning av läkemedel
  och följsamhet till vårdprogram enligt bästa tillgängliga 
  medicinska evidens. Medför ofta också minskade kostnader. 
 • Har studerats i över 25 år, och visat sig vara en av de mest effektiva metoderna för att förändra beteenden i vården.