Vårdutvecklingsplan och kvalitetsindikationer: Urininkontinens hos kvinnor

2014

APC, Vårdutvecklingsplaner

Denna vårdutvecklingsplan med kvalitetsindikatorer avser att höja kvaliteten och kvalitetssäkra mötet med kvinnor som söker för inkontinens.

Ända från 20-års ålder upp till ålderdomen är urininkontinens hos kvinnor ett folkhälsoproblem som påverkar livskvaliteten och det sociala livet för dem som drabbas. Ett gott bemötande och vård av hög kvalitet till de kvinnor som söker vård pga. urininkontinens borde vara en självklarhet inom den svenska primärvården.

Med hjälp av planen kan kvaliteten på verksamheten och vården även utvärderas och vid behov förbättras.