Sömnproblem

2012

APC, Vårdutvecklingsplaner

Sömnproblem är vanligt och kan leda till minskat välbefinnande, nedsatt funktion och på sikt psykisk och fysisk ohälsa. Vårdutvecklingsplanen syftar till att ge verktyg i omhändertagandet av patienter med sömnproblem i primärvården.