Säker läkemedelsanvändning för äldre i primärvården

2013

APC, Vårdutvecklingsplaner

Läkemedelsrelaterade problem hos äldre orsakar onödigt lidande för individen och höga kostnader för samhället. Äldres läkemedelsbehandling är ofta komplex och det finns många faktorer som kan göra den osäker. Denna vårdutvecklingsplan har tagits fram för att stödja dig som distriktssköterska i kvalitetssäkringsarbetet av äldres läkemedelsanvändning.

För att bidra till en säker läkemedelsanvändning bland äldre i primärvården behövs vissa förutsättningar. Du behöver ha relevant kunskap i farmakologisk omvårdnad. Du behöver också kunna använda lämpliga hjälpmedel för bedömning av den äldres läkemedelsanvändning, njurfunktion och risk för interaktioner. Vårdutvecklingsplanen ger dig vägledning vad gäller detta. Det ingår även en lista med förslag på omvårdnadsåtgärder som är möjliga för dig som distriktssköterska att vidta.