Personer med kognitiv svikt bör remitteras till arbetsterapeut

2010

APC

Aktivitetsförmågan påverkas vid demenssjukdom. Problem att använda vardagsteknik visar sig tidigt vid kognitiv svikt/demens och förmågan att utföra vardagsaktiviteter försämras. Den totala bedömningen av personen avgör åtgärderna. Därför är det viktigt att remittera personer med kognitiv svikt till arbetsterapeut.