Läkemedel för rökavvänjning

2016

Lena Lundh

APC, Levnadsvanor, Tobaksprevention, Enhet: Levnadsvanor, Informationsmaterial

Sammanställt av Lena Lundh, distriktssköterska, med.dr, Akademiskt primärvårdscentrum, Sjuksköterskor mot Tobak, Agneta Hjalmarsson psykolog, docent, Psykologer mot Tobak och Margareta Pantzar psykolog, Psykologer mot Tobak.

För mer information kontakta:

Lena Lund

Enhetschef: Levnadsvanor
Distriktssköterska
Med. dr