Läkemedel för rökavvänjning

2016

Lena Lundh

APC, Tobaksprevention, Informationsmaterial

Sammanställt av Lena Lundh, distriktssköterska, med.dr, Akademiskt primärvårdscentrum, Sjuksköterskor mot Tobak, Agneta Hjalmarsson psykolog, docent, Psykologer mot Tobak och Margareta Pantzar psykolog, Psykologer mot Tobak.

För mer information kontakta:

Lena Lund

Enhetschef: VIL samt Jakobsbergs universitetsvårdcentral
Med. dr
Distriktssköterska