Virtuella patientfall för våld i nära relation – unik träningsarena för beteendeförändring hos kliniker inom primärvård och psykiatri

Målet är att skapa beteendeförändring bland hälso-och sjukvårdspersonal med avseende på att ställa frågor om Våld i nära relation (ViNR) som kan leda till upptäckt och ett bättre omhändertagande av utsatta personer. För detta syfte kommer vi att skapa virtuella patientfall och en träningsmodell för personalen som innefattar flera utbildningsmoment

Verksamhet: Enhet Våld i nära relationer

Ämne: Våld i nära relationer

Målgrupp: AT-läkare, ST-läkare, Läkare, Specialistläkare

Projektledare: Karolina Sörman mfl

Projektmedlemmar: Ylva Elvin Nowak, Mia Barimani, Karin Dahlström, Karolina Sörman, Uno Fors, Marianne Kristiansson, Lene Lindberg Terese Stenfors och Rebecka Broman.

Forskningsledare: Mia Barimani, Marianne Kristiansson, Uno Fors

Projektstart: 2020-01-01

 

Beskrivning

Målet med projektet är att skapa beteendeförändring bland hälso-och sjukvårdspersonal med avseende på att ställa frågor om ViNR som kan leda till upptäckt och ett bättre omhändertagande av utsatta personer. För detta syfte kommer vi (i) skapa virtuella patientfall (VPs) skräddarsydda för primärvård och psykiatri och (ii) en träningsmodell för personalen som innefattar flera utbildningsmoment som gör att beteendet kan följas upp och mätas över tid.

Nytta

Efterfrågan på digitala utbildningslösningar ökar i snabb takt, både i Sverige och globalt. Vår unika utbildningsmodell med VPs kommer att erbjudas på olika vårdcentraler samt psykiatriska kliniker för yrkesgrupper inom barn-och vuxenpsykiatri samt beroendevård. Via VPs kan vårdpersonalen bli bättre på att tillfråga om ViNR i en virtuell men realistisk miljö. De får öva på hur olika typer av svar kan hanteras och hur man på bästa sätt tar informationen vidare, samt i att samarbeta med andra vårdaktörer och samhällsinstanser.

Övrigt

Projektet utgår från Centrum för psykiatriforsking (CPF) och sker i samarbete med medlemmar från Akademiskt primärvårdscentrum (APC), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) samt Institutionen för Data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet och Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) vid KI.