Varför får kvinnor ont i ryggen i samband med graviditet?

Varje tjugonde kvinna över hela världen som har fött barn lider av kronisk rygg- och bäckensmärta som kvarstår i flera år efter förlossning. Etiologin för smärtan är okänd och inga effektiva förebyggande eller kausala terapier har identifierats. Nuvarande patientvägledning är icke-evidensbaserad och vissa råd är direkt kontraindicerade.

Verksamhet: AVC Danderyd

Ämne: Rörelseorganen

Målgrupp: Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Specialistläkare - allmänmedicin, Specialistläkare - annat, ST-läkare

Projektledare: Angela Schlager

Projektmedlemmar: Christina Olsson, Lena Nilsson-Wikmar

Forskningsledare: Per Kristiansson

Finansiering: NSV-medel Stockholm och ALF-medel Uppsala

Projektstart: 2018

 

Beskrivning

Syfte

Syftet med den här studien är att identifiera biologiska och psykosociala faktorer, som påverkar processen där till synes friska kvinnor utvecklar invalidiserande kronisk smärta från rygg och bäcken och att hitta mekanismer som kan användas för att utforma förebyggande interventioner och behandlingsmetoder.

Metod

Datainsamling har skett på mödravårdscentraler vid tre tillfällen, före graviditetsvecka 12, i vecka 36 och 9 månader efter förlossningen och inkluderar själv administrerade frågeformulär, kliniska undersökningar och blodprov. Den biopsykosociala modellen som används i det här projektet tar hänsyn till de komplexa effekterna av biologiska, psykologiska, kulturella och sociala aspekter på smärtupplevelsen.

Resultat/Förväntat resultat

Det är viktigt, både ur ett patient och socioekonomiskt perspektiv, att identifiera den grupp som riskerar att utveckla kronisk smärta. Eftersom samhällets resurser är begränsade är det viktigt att fokusera på denna grupp och kunna optimera vården.

Publikation

Schlager A, Ahlqvist K, Pingel R, Olsson C B, Nilsson-Wikmar L, Kristiansson P. Validity of the self-reported five-part questionnaire as an assessment of generalized joint hypermobility in early pregnant women. BMC Musculoskelet Disord. 2020:21:514. PMDI: 32746889 https://doi.org/10.1186/s12891-020-03524-7