Vårdvalets beslutsgrunder en enkätstudie på Norrtälje hälsocentral avseende patienters incitament för byte av vårdgivare inom det allmänmedicinska vårdvalssystemet

Verksamhet: APC AT & ST

Projektledare: Gustav Soler

Projektstart: 2017-11-23

 

Beskrivning

Vårdvalet inom primärvård ger patienter rätten att själva välja vårdgivare genom så kallad listning. Norrtälje hälsocentral är en nyöppnad vårdcentral som ökat i listningsantal men orsaken till varför människor valt just denna vårdcentral har varit oklar.

Syftet med denna studie var att kartlägga Norrtälje hälsocentrals nylistade patienters beslutsgrund varpå vilket det aktiva vårdvalet vilade.

Ladda ner som pdf