Vad hände när de anställda tog över vårdcentralen

Projektet syftar till att undersöka de anställdas/ägarnas upplevelse efter att de själva tagit över ansvaret för sin vårdcentral.

Ämne: Hälso- och sjukvårdsforskning

Målgrupp: Hälso- och sjukvårdsforskning

Projektledare: Sonja Modin, specialist i allmänmedicin, Med.dr.

Projektmedlemmar
- Ylva Skånér, specialist i allmänmedicin, docent
- Ann Johansson, distriktssköterska
- Pierre Bergensand, specialist i allmänmedicin och vårdcentralschef Stuvsta VC
- Ingrid Nilsson, psykolog, psykoterapeut, ordförande i styrelsen för Stuvsta VC

Forskningsledare: Sonja Modin

 

Beskrivning

Hur upplever personal som tar över och själva driver sin verksamhet att situationen blir efter övertagandet. Personalen på en vårdcentral där de anställda själva köpt och driver verksamheten har två er efter övertagandet berättat hur de upplever förändringen.

Syfte

Att undersöka de anställdas/ägarnas upplevelse efter att ha tagit över ansvaret för verksamheten

Metod

Anställda som önskat delta har anonymt via en webbenkät besvarat en flervalsfråga och sex öppna frågor angående sin upplevelse av förändringen, hur det påverkat deras arbete och verksamheten som helhet, förändringar de önskar samt hur de känt sig delaktiga i utvecklingen. Resultatet kommer att analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys

Senast ändrad 2021-02-03