Utredning av patienter med demens på Spånga vårdcentral - Följer vi nationella riktlinjer?

Verksamhet: APC AT & ST

Projektledare: Lina Isacson

Projektstart: 2017-02-20

 

Beskrivning

Demens drabbar den äldre delen av befolkningen och ökar i takt med befolkningens stigande ålder. Socialstyrelsen har 2010 utarbetat nationella riktlinjer för utredning av demens. Hur väl vi på Spånga vårdcentral utreder och förhåller oss till nationella riktlinjer avseende utredning av demens är osäkert.

Syftet med studien var att kartlägga patienter med demenssjukdom på Spånga vårdcentral samt följsamheten till de nationella riktlinjerna för utredning. Studien omfattar tidsperioden 1 januari 2015 till och med 31 december 2016.

Ladda ner som pdf