Utmattningssyndrom och dess behandling - ur ett patientperspektiv

Verksamhet: APC AT & ST

Projektledare: Sebastian Bruhn

Projektstart: 2017-05-19

 

Beskrivning

Patienter med stressrelaterade anpassningsstörningar och bland dem utmattningssyndrom utgör en allt större patientgrupp inom primärvården. De utgör idag majoriteten av långtidssjukskrivna vilket medför stora samhällsekonomiska konsekvenser. Ändå vet vi idag väldigt lite om denna sjukdom och dess behandling.

Syftet med denna undersökning var att belysa patienternas åsikter och tankar om vården gällande utmattningssyndrom för att hitta vägar att förbättra vården för denna allt mer växande patientgrupp.

Ladda ner som pdf