Uppnår vi målblodtryck hos patienter med hypertoni?

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Hjärta/kärl

Projektledare: Vira Slivina

Projektstart: 2017-12-14

 

Beskrivning

Hypertoni är en av de vanligaste diagnoserna i primärvården och en riskfaktor för ischemisk hjärtsjukdom. Endast 20 -30% av hypertonipatienterna når målblodtrycket <140/90 mm Hg.

Syftet var att studera hur många patienter på Spånga vårdcentral (SVC) som uppnår målblodtrycket samt att undersöka om det finns skillnader i uppnåelse av målblodtrycket mellan män och kvinnor och mellan blodtrycksbehandling med ett och två eller flera läkemedel.

Ladda ner som pdf