Uppnår vi blodtryckmålet för hypertoni på Capio vårdcentral Upplands Väsby?

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Hjärta/kärl

Projektledare: Waleed Alhamdany

Projektstart: 2017-05-19

 

Beskrivning

Hypertoni är en viktig riskfaktor för utveckling av hjärt- och kärlsjukdom. I Sverige uppskattas antalet hypertoniker till omkring 1,8 miljoner personer, varav dock endast cirka hälften är kända och under behandling. Målblodtrycket <140/90, bör uppnås hos alla patienter med hypertoni.

Syftet var att undersöka hur stor andel av patienter med hypertoni på Capio vårdcentralen i Upplands Väsby som uppnår målblodtrycket och kartlägga behandling av de som når respektive inte når målblodtryck samt undersöka könsskillnader.

Ladda ner som pdf