Underbehandlas patienter med förmaksflimmer med antikoagulantia på Tallhöjdens Vårdcentral?

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Hjärta/kärl

Projektledare: Rana Faiq

Projektstart: 2017-11-23

 

Beskrivning

Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning som ökar risken för stroke och tromboembolism. Antikoagulantia (AK) behandling minskar denna risk. Studier har visat att i Sverige finns det underbehandling med AK särskilt för kvinnor.

Med denna studie vill man undersöka om Tallhöjdens VC uppfyller målen för AK-behandling av FF patienter enligt socialstyrelsens riktlinjer. Studien undersökte också om dokumentation fanns för patienterna utan AK behandling samt förekomst av könsskillnader avseende behandling.

Ladda ner som pdf