Tvärprofessionellt samarbete mellan Folktandvården och Primärvården för att minska mörkertalet för typ 2-diabetes och prediabetes

Projektets mål är att minska mörkertalet för typ 2 diabetes och prediabetes.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Soma

Ämne: Diabetes/Endokrinologi

Målgrupp: Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Annat, Verksamhetschef

Projektledare: Anders Lindunger, Katri Harcke

Projektmedlemmar: Viksjö FTV, Viksjö VC, Jakobsbergs VC, Jakobsbergs FTV, Hallunda VC, Hallunda FTV, Skärholmens FTV, Skärholmens VC

 

Beskrivning

Projektet är en fortsättning på 4D projektet, vilket var ett samverkansprogram mellan Karolinska Institutet och Stockholmslänslandsting som pågick mellan 2013–2017. I det tvärprofessionella samarbetet ingår 4 vårdcentraler och 4 folktandvårdsenheter. Folktandvården gör en riskbedömning utifrån patienternas munhälsa. Tandläkare och tandhygienister tittar på förekomsten av paradontit och karies samt gör en allmänriskbedömning. Om patienten samtycker skrivs en remiss till vårdcentralen. Vårdcentralen utreder sedan patienten om avvikande blodsockernivåer föreligger, om patienten har typ 2-diabetes eller prediabetes. Hittills har drygt 100 patienter screenats på detta sätt och 1 av 3 har haft avvikande blodsockervärden. Diskussion pågår om att utöka antalet vårdcentraler och folktandvårdsenheter och implementera detta arbetessätt.


Syfte

Minska mörkertalet för typ 2-diabetes och prediabetes

Metod

Screening på folktandvården och uppföljning via vårdcentralen.

Resultat/förväntade resultat

Utreda om detta är en bra metod att fånga högrisk patienter, som är likvärdiga med screening med FINDRISK. Då mörkertalet är stort (1 av 3 av de med typ 2-diabetes är odiagnosticerade och antalet är ännu större vid prediabetes) så behövs flera metoder för att hitta dessa patienter.

Öka det tvärprofessionella samarbetet. Detta är ett unikt projekt där tandvården och primärvården samarbetar för att förbättra omhändertagandet av patienter. Munhälsan ingår i kroppen och på detta sätt kan även nya möjligheter för samarbete utvecklas.

Senast ändrad 2021-02-02