Triabetes - smartphone-drivet web system för diabetiker

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Diabetes

Projektledare: Meybod Kia

Projektstart: 2017-11-23

 

Beskrivning

Antalet personer i Sverige som lever med diabetes mellitus typ II samt med prediabetes förväntas öka kommande år samtidigt som Sveriges befolkning har generellt hög internet- och smartphonetillgång. Då primärvården redan är högt belastad samtidigt som det är en åldrande befolkning är det viktigt att prioritera och använda resurserna på ett optimalt sätt.

Syftet med studien är att undersöka hur patienter uppfattar användandet av det smartphonedrivna web-system Triabetes och om användandet av systemet kan förbättra patienters laboratorieparametrar, subjektiva hälsa samt kliniska mätvärden.

Ladda ner som pdf