Tar vi EKG på patienter som diagnostiseras med hypertoni på Capio Vårdcentral Östermalm

Författare: Kwestan Ekelund

E-post: kwestan.ekelund@capio.se

Vårdcentral arbetet utfördes på: Capio Östermalm

Program/kurs: VESTA HP2017

Datum för godkänd rapport: 2021-06-11

Vetenskaplig handledare: Panos Papachristou

 

ABSTRACT

Bakgrund

Hypertoni är en av de vanligaste diagnoserna inom primärvården. Tillsammans med förmaksflimmer utgör det en stor riskfaktor för stroke. Vid nydiagnostisering ingår att ta ett EKG, men trots att detta är lättillgängligt på vårdcentralen används EKG i liten utsträckning.

Syfte

Att studera hur många patienter på Capio Vårdcentral Östermalm som diagnostiserats med hypertoni inom en viss angiven tid som det togs EKG på och hur många av dem som var patologiska, hur könsfördelningen var samt om det var några skillnader mellan könen.

Material & metod

Studien är en kvantitativ retrospektiv journalstudie som utfördes på 72 patienter som fått diagnosen för första gången under den angivna studieperioden. Andelar och jämförelse mellan kön för utfört EKG har beräknats.

Resultat

72 patienter hade fått diagnosen hypertoni för första gången under den angivna perioden. Av dessa var 44 % män och 56 % kvinnor. Man hade tagit EKG på 18 patienter varav 3 stycken var patologiska och samtliga var fördelade på den kvinnliga populationen. Efter statistisk uträkning visade det sig däremot att skillnaden mellan förekomst av patologiska EKGn mellan könen ej är statistiskt signifikant (p=0,069).

Slutsats

Utredningen av de nydiagnostiserade patienterna på Capio Vårdcentral Östermalm är inte optimal. Man hade endast tagit EKG på 25% av patienterna i studien. Det var 16% (3 st) av de EKG som tagits (18 st) som var patologiska. Samtliga var på kvinnliga patienter. Det förelåg ingen statistiskt säkerställd könsskillnad för patologiskt EKG.

Åtkomst till fullständig rapport

För åtkomst till fullständig rapport logga in på www.stforum.se
Om du inte har åtkomst till ST-forum vänligen kontakta