SVF i primärvården

Kartläggning av personalens uppfattning om tillämpning, egen kunskap, arbetssätt, datasystem och utvärdering av CaPrim-teamets insatser.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Soma

Ämne: Cancer

Projektledare: Lena Törnkvist, Marika Larsson Lundgren, Elinor Nemlander, Eliya Syed, Nazmije Kelmendi, Sarah Eklöf, Camilla Svensson

 

Beskrivning

Kartläggning av personalens uppfattning om tillämpning, egen kunskap, arbetssätt, datasystem och utvärdering av CaPrim-teamets insatser.

Senast ändrad 2021-02-02