Stöd till patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) – kan ett nytt bedömningsinstrument vara effektivt i rökavvänjning

Syftet med projektet är att identifiera faktorer som påverkar ett lyckat rökstopp samt underlätta dialogen mellan patient och vårdpersonal om rökning.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Levnadsvanor

Ämne: Astma och KOL, Omvårdnad, Pedagogik, Vårdvetenskap

Målgrupp: Distriktssköterska, Sjuksköterska

Projektledare: Lena Lundh distriktssköterska, fortbildningsledare och doktorand, lena.k.lund@sll.se

Projektmedlemmar: Ett femtiotal distriktssköterskor, sjuksköterskor i primärvården SLL

Forskningsledare: Lena Lundh distriktssköterska, fortbildningsledare och doktorand

Handledare
- Lena Törnkvist, docent APC
- Rosaria Galanti, professor, Karolinska Institutet
- Hans Gilljam, professor emeritus, Karolinska Institutet

Finansiering: SLL folkhälsosanslag

 

Beskrivning

Rökstopp är den mest effektiva behandlingen vid KOL trots detta fortsätter många patienter med KOL att röka efter att de har fått diagnosen. Detta kan vara frustrerande för både patienten och vårdpersonalen. Under 2005-2007 intervjuades därför patienter med KOL om deras tankar kring sin rökning och de faktorer som påverkade dem till att inte sluta röka. Ett bedömningsinstrument har utvecklats från dessa intervjuer och prövas i primärvården. Syftet är att identifiera faktorer som påverkar ett lyckat rökstopp samt underlätta dialogen mellan patient och vårdpersonal om rökning.

Senast ändrad 2021-01-18