Psykisk ohälsa hos äldre

Syftet med projektet är att utbilda distriktssköterskor i en modell som ska prövas inom primärvården för att uppmärksamma och behandla oro och lätt depression hos äldre personer.

Verksamhet: Utvecklingsenhet Psyke

Ämne: Omvårdnad, Äldres hälsa, Psykisk Hälsa

Målgrupp: Distriktssköterska

Projektledare: Ulrika Meijer

Projektmedlemmar: Christina Sandlund, Lena Törnkvist, Lena Lund, Riitta-Liisa Samuelsson, Erika Berggren

Forskningsledare: Jeanette Westman

Finansiering: Region Stockholm

 

Beskrivning

Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre och många lider i det tysta, men depression och ångest är inte en naturlig del av åldrandet. I projektet ska distriktssköterskor utbildas i en modell som ska prövas inom primärvården för att uppmärksamma och behandla psykisk ohälsa (oro och lätt depression) hos äldre personer.

Bakgrund

Var tredje kvinna och var femte man över 85 år rapporterar ängslan, oro och ångest. Självmordsrisken är större hos äldre män än i någon annan grupp. Samtidigt uppmärksammas äldres psykiska ohälsa i liten utsträckning i jämförelse med de yngres. Anledningar kan vara att äldre har mer diffusa symtom och ofta andra samtidiga sjukdomar, vilket kräver ökad kompetens bland hälso- och sjukvårdspersonal.

Syfte

Att utbilda distriktssköterskor i en modell som ska prövas inom primärvården för att uppmärksamma och behandla psykisk ohälsa (oro och lätt depression) hos äldre personer.

Metod

Distriktssköterskor som ingår projektet får utbildning om äldres psykiska ohälsa och Care management. Utbildningen utvärderas och metoden testas kliniskt.

Resultat/förväntade resultat

Genom att arbeta strukturerat enligt evidensbaserade metoder kan psykisk ohälsa hos äldre tidigt upptäckas och behandlas. Den äldre får en vårdkontakt som engagerar den äldre i behandlingen, följer symtom och håller ihop vårdkedjan.

Betydelse/förväntad betydelse

Psykisk ohälsa hos äldre personer är vanligt och ofta ouppmärksammat. Med hjälp av strukturerade bedömningsmetoder kan psykisk ohälsa upptäckas tidigt och relevanta åtgärder sättas in, vilket förväntas främja att den äldre bibehåller god hälsa, bor kvar hemma och klarar sig i vardagen. Onödiga sjukhusinläggningar kan förhindras och samhällskostnaden minskas.

Senast ändrad 2021-01-05