Patienter som slutat med Simvastatin

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Hjärta/kärl

Projektledare: Linda Kadem

Projektstart: 2017-12-14

 

Beskrivning

Hjärt- och kärlsjukomar bland de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. För patienter som har en ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar rekommenderas behandling av förhöjda nivåer av blodfetter med statiner. Ca 750 000 svenskar står på läkemedlet Simvastatin.

De senaste åren har Kloka listan rekommenderat statinet Simvastatin som lipidsänkande behandling vid hyperkolesterolemi. Vid behandling med Simvastatin kan man utveckla biverkningar.

Syftet med denna studie var att studera patienterna på Hässelby vårdcentral som slutat med Simvastatin behandling på grund av biverkningar.

Ladda ner som pdf