Osteoporos - prevalens och behandling på Dalens vårdcentral

Verksamhet: APC AT & ST

Projektledare: Charlotte Sundh Åhman

Projektstart: 2017-11-23

 

Beskrivning

Enligt Socialstyrelsen är osteoporos underdiagnostiserat och underbehandlat. Diagnos sker med hjälp av FRAX och DXA. Rekommenderad behandling vid hög frakturrisk är benspecifika läkemedel. Primärvården har ett stort ansvar och lämpar sig bäst för att diagnostisera och behandla osteoporospatienter.

Syftet är att kartlägga patienter med diagnosen osteoporos listade på Dalens vårdcentral och beskriva handläggningen vid diagnossättning med avseende på FRAX, DXA-mätning och benspecifik behandling.

Ladda ner som pdf