Ökad samstämmighet vid forskning om bäckensmärta - en Delphistudie

Inkonsekvent rapportering av utfallsmått i kliniska prövningar av kvinnor med bäckensmärta hindrar jämförelser av resultaten och minskar evidensens tillförlitlighet. En ”core” av utfallsmått kan minska de här problemen eftersom det definierar en minsta uppsättning utfallsmått som ska rapporteras i alla kliniska prövningar som gäller bäckensmärta.

Verksamhet: AVC Danderyd

Ämne: Rörelseorganen

Målgrupp: Fysioterapeut/Sjukgymnast, Läkare, Specialistläkare - allmänmedicin, Specialistläkare - annat

Projektledare: Alexandria Remus

Projektmedlemmar: Christina Olsson med flera

Forskningsledare: Francesca Wuytack

Finansiering: Belgiska kiropraktorförbundets forskningsfond och Europeiska centret för kiropraktisk forskningsexcellens

Projektstart: 2018

 

Beskrivning

Syfte

Syftet med studien var att utveckla ett konsensusbaserat ”core” av utfallsmått som kan användas i forskning och klinisk praxis, för att utvärdera effekten av interventioner för bäckensmärta under och efter graviditet.

Metod

En systematisk genomgång av tidigare studier på bäckensmärta och intervjuer med kvinnor genomfördes för att identifiera alla utfallsmått som rapporterats i tidigare studier och som är relevanta för dem som har bäckensmärta. Viktiga intressenter (kliniker, forskare, kvinnor med smärta mfl) betygsatte vikten av utfallsmåtten inför inkludering i en 3-rundors Delphistudie. Den slutliga ”coren” av utfallsmått bestämdes genom konsensus, fem utfallsmått inkluderades. Alla mått är grupperade under domänen "livspåverkan" och inkluderar: smärtfrekvens, smärtintensitet / svårighetsgrad, funktion / funktionshinder / aktivitetsbegränsning, hälsorelaterad livskvalitet och rädsla undvikande. Framtida arbete kommer att avgöra på vilket sätt utfallsmåtten ska mätas.

Publikationer

  • Wuytack, F, Gutke A, Stuge B, Mørkved S, Olsson C, Stendal Robinson H, Vøllestad N K, Öberg B, Nilsson Wikmar L, Jose Saldaña Mena J, Smith V. Protocol for the development of a core outcome set for pelvic girdle pain, including methods for measuring the outcomes: The PGP-COS study. BMC Med Res Methodol. 2018;18(1):158. PMID: 30509216 https://doi.org/10.1186/s12874-018-0624-5
  • Remus A, Smith V, Gutke A, Saldaña Mena JJS, Mørkved S, Nilsson-Wikmar L, Öberg B, Olsson C, Stendal Robinson H, Stuge B, Wuytack F. A core outcome set for research and clinical practice in women with pelvic girdle pain: PGP-COS. PLoS ONE 2021;16(2): e0247466 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247466