Nya behandlingsmetoder för hälsoångest

Målet med detta forskningsprojekt är att undersöka om olika former av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara effektiv för att minska hälsoångest.

Verksamhet: AVC Gustavsberg

Ämne: Psykisk Hälsa

Målgrupp: Psykolog, Verksamhetschef

Projektledare: Erland Axelsson

Projektmedlemmar: Erik Andersson, Brjánn Ljótsson, Daniel Björkander, Maria Hedman-Lagerlöf, Hedda Nyman, Erik Hedman-Lagerlöf

Forskningsledare: Erik Hedman-Lagerlöf

Handledare: Erik Hedman-Lagerlöf

Finansiering: ALF Medicin

 

Beskrivning

Hälsoångest – att oroa sig för att drabbas av allvarlig sjukdom – är vanligt förekommande inom primärvården och orsakar stort lidande. Målet med detta forskningsprojekt är att undersöka om olika former av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara effektiv för att minska hälsoångest. I detta projekt har ca 400 personer med hälsoångest genomgått behandling inom ramen för randomiserade kontrollerade prövningar. Resultaten visar att 12 veckors KBT – oavsett om den getts i sedvanligt format, som Internetbehandling eller som biblioterapi – har gett kraftiga minskningar av hälsoångest. Effekterna är ihållande över minst ett år och Internetbehandling och självhjälpsbehandling tycks vara mycket kostnadseffektiva.

Resultat från projektet har publicerats i bland annat tidskrifterna British Journal of Psychiatry och Behaviour Research and Therapy, referenser:

  • Hedman E, Axelsson E, Andersson E, Lekander M, Ljotsson B. Exposure-based cognitive-behavioural therapy via the internet and as bibliotherapy for somatic symptom disorder and illness anxiety disorder: Randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2016; 209: 207-13
  • Axelsson E, Andersson E, Ljotsson B, Hedman-Lagerlöf E. Cost-effectiveness and long-term follow-up of three forms of minimal-contact cognitive behaviour therapy for severe health anxiety: Results from a randomised controlled trial. Behav Res Ther 2018; 107: 95-105.


Kärnan i hälsoångest är att ha en kraftig och ihållande rädsla att drabbas av allvarlig sjukdom (tex. cancer, hjärtsjukdom eller neurologisk sjukdom). Personer med hälsoångest utgör en stor grupp hos primärvården och innebär en stor utmaning inte bara för psykologer utan också för läkare eftersom dessa patienter ofta söker hjälp för att genomgå somatiska utredningar. Ett stort problem är att tillgången till effektiv psykologisk behandling är bristfällig. I detta projekt undersöks om olika typer av KBT är effektiv vid behandling av hälsoångest. Projektet genomförs i form av flera randomiserade kontrollerade prövningar där vuxna patienter med hälsoångest genomgår behandling. Resultaten från projektet har visat att KBT leder till stor minskning av hälsoångest. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är ett centralt fynd att 12 veckors behandling via Internet eller som biblioterapi fungerar mycket väl. Sett till hela forskningslitteraturen inom området och fynden från det aktuella projektet är det rimligt att terapeutledd Internetbaserad KBT bör utgöra förstahandsbehandling för primärvårdspatienter med hälsoångest, menar forskningsledaren Erik Hedman-Lagerlöf.

 

Senast ändrad 2021-01-05