Når diabetespatienter önskade nivåer för LDL-kolestorol vid Gärdets vårdcentral?

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Diabetes

Projektledare: Åke Aaltonen

Projektstart: 2017-05-19

 

Beskrivning

Statinernas skyddande effekt för riskpatienter inklusive diabetiker är väldokumenterad för såväl hjärtinfarkt (1) som för stroke (2). Man har i upprepade studier sett att sänkning av LDL-nivå hos riskpatienter leder till minskning av hjärt-kärlhändelser (3). Många diabetiker kontrolleras och behandlas inom primärvården och det finns ofta goda möjligheter att följa dessa patienter över tid. I detta sammanhang är det intressant att undersöka hur väl statinbehandlingen av diabetiker fungerar på Gärdets vårdcentral.

Ladda ner som pdf