Läkemedelsgenomgångar på Djursholms Husläkarmottagning - Vad görs och vad är effekten egentligen?

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Annat

Projektledare: Filip Saxena

Projektstart: 2017-05-19

 

Beskrivning

Läkemedelsbehandling kan öka livskvaliteten och förlänga livslängden, men är även förenad med biverkningar. Multimorbiditet är vanligt bland äldre patienter och bidrar också till att många läkemedel kombineras, vilket kan ge allvarliga biverkningar som kan vara vårdkrävande. För att få en övergripande översikt av patientens ordinerade och använda läkemedel har läkemedelsgenomgångar föreslagits av Socialstyrelsen. Målet är att alla patienter över 75 år eller äldre ska erbjudas minst en fördjupad läkemedelsgenomgång per år.

Syftet med denna studie var att undersöka hur stor andel av de patienter som är 75 år eller äldre, på Djursholms Husläkarmottagning, som hade fått en fördjupad läkemedelsgenomgång under 2015, analysera hur dessa läkemedelsgenomgångar var uppbyggda och vad effekterna av dessa läkemedelsgenomgångar var.

Ladda ner som pdf