Kognitiv beteendeterapi (KBT) effektivt vid stress

Stressrelaterad psykisk ohälsa är en av samhällets och sjukvårdens stora utmaningar. En nyligen publicerad studie med patienter rekryterade från fyra vårdcentraler i Stockholm visar att kognitiv beteendeterapi kan leda till tydliga förbättringar i mående för sjukskrivna primärvårdspatienter med stressrelaterad psykisk ohälsa.

Verksamhet: AVC Gustavsberg

Ämne: Psykisk hälsa

Målgrupp: Läkare, Psykolog, Rehab-koordinator

Projektledare: Sigrid Salomonsson

Projektmedlemmar: Sigrid Salomonsson, Fredrik Santoft, Elin Lindsäter, Kersti Ejeby, Lars-Göran Öst, Mats Lekander, Brjánn Ljótsson, Martin Ingvar, Erik Hedman

Forskningsledare: Erik Hedman-Lagerlöf

Projektet avslutat: 2020

 

Beskrivning

Syfte

Syftet med studien var att undersöka effekterna av kognitiv beteendeterapi för sjukskrivna primärvårdspatienter med anpassningsstörning eller utmattningssyndrom.

Metod

Studien var en subgruppsanalys baserat på en tidigare publicerad klinisk prövning och i den aktuella studien ingick 152 primärvårdspatienter som slumpades till KBT, en arbetsåtergångsintervention (RTW-I) eller en kombination av de båda.

Resultat

Resultaten visade att KBT gav signifikant större minskningar av stressymptom mätt med det klinikerskattade måttet Clinician Severity Rating, i jämförelse med RTW-I. Det var ingen skillnad mellan grupperna avseende sjukskrivningsdagar ett år efter behandlingsstart. Studien är av klinisk betydelse då det vetenskapliga underlaget för psykologisk behandling vid anpassningsstörning och utmattningssyndrom i kliniska sampel är starkt begränsat.

Övrigt

Referens till den vetenskapliga publikationen: Salomonsson, S., Santoft, F., Lindsäter, E., Ejeby, K., Ingvar, M., Ljótsson, B., Öst, L. G., Lekander, M., & Hedman-Lagerlöf, E. (2020). Effects of cognitive behavioural therapy and return-to-work intervention for patients on sick leave due to stress-related disorders: Results from a randomized trial. Scand J Psychol, 61(2), 281-289.