Kartläggning av HbA1c hos patienter med typ 2 diabetes på vårdcentralen Familjeläkarna i Vaxholm

Verksamhet: APC AT & ST

Ämne: Diabetes/Endokrinologi

Projektledare: Pär-Olof Holm

Projektstart: 2017-11-23

 

Beskrivning

Diabetes typ 2 (T2DM) är en av de stora folksjukdomarna i Sverige. Patienter med T2DM löper stor risk för makro- och mikrovaskulära komplikationer.

Glykosylerat hemoglobin (HbA1c) ger en bild av de genomsnittliga blodsockernivåerna de senaste 3 månaderna och är en prognostiskt viktig kvalitetsindikator för patienter med T2DM. Socialstyrelsen har 2016 fastställt målnivåer för flera kvalitetsindikatorer för T2DM, bl.a. att andelen patienter med T2DM med HbA1c >70 mmol/mol inte ska överstiga 10%.

Syftet var att kartlägga hur väl patienter, listade hos Familjeläkarna i Vaxholm (FLV), med diagnosen T2DM, uppfyllde Socialstyrelsens målnivå 2016 för andelen patienter med HbA1c >70mmol/l. Ett ytterligare syfte var att kartlägga eventuella skillnader mellan könen för måluppfyllnad av HbA1c.

Ladda ner som pdf